Хоёр дахь иргэншлийн асуудлаар Европт зөвлөлдөх

Хоёр дахь иргэншлийн асуудлаар Европт зөвлөлдөх

  • Зөвхөн үйлчлүүлэгчиддээ зориулж хуучин дарсны шилтгээнд тансаг амралтын өдрийг хоёр дахь иргэншилтэй болгох талаар зөвлөгөө өгөх сонирхолтой хослолыг санал болгож байна.
  • Цайзын өрөө бүр өвөрмөц онцлогтой. Хоёр дахь иргэншилтэй болох гэрээ байгуулж, төлбөр төлөх тохиолдолд төлсөн амьжиргааны өртгийг гэрээний өртөгт оруулна. Энэ тохиолдолд эртний цайзад амрах, иргэний асуудлаар зөвлөгөө өгөх, дэлхийн хамгийн шилдэг дарс амтлах зэрэг нь үнэ төлбөргүй*.
  • Амралтаа захиалах: https://vicastle.com/