Антигуа ба Барбуда үл хөдлөх хөрөнгө

Цуглуулга: Антигуа ба Барбуда үл хөдлөх хөрөнгө

Бүтээгдэхүүн: 22
 • Антигуа ба Барбуда үл хөдлөх хөрөнгө LOT-AG11
  Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG11 - AAAA ADVISER LLC
  Худалдагч
  Хөрөнгө оруулалтаар иргэншил
  Нийтлэг үнэ
  $3,000,000.00
  Хямдралтай үнэ
  $3,000,000.00
  Нийтлэг үнэ
  Нэгжийн үнэ
  Учир нь 
  Зарагдсан
 • Антигуа ба Барбуда үл хөдлөх хөрөнгө LOT-AG10
  Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG10 - AAAA ADVISER LLC
  Худалдагч
  Хөрөнгө оруулалтаар иргэншил
  Нийтлэг үнэ
  $725,000.00
  Хямдралтай үнэ
  $725,000.00
  Нийтлэг үнэ
  Нэгжийн үнэ
  Учир нь 
  Зарагдсан
 • Антигуа ба Барбуда үл хөдлөх хөрөнгө LOT-AG09
  Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG09 - AAAA ADVISER LLC
  Худалдагч
  Хөрөнгө оруулалтаар иргэншил
  Нийтлэг үнэ
  $220,000.00
  Хямдралтай үнэ
  $220,000.00
  Нийтлэг үнэ
  Нэгжийн үнэ
  Учир нь 
  Зарагдсан
 • Антигуа ба Барбуда үл хөдлөх хөрөнгө LOT-AG08
  Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG08 - AAAA ADVISER LLC
  Худалдагч
  Хөрөнгө оруулалтаар иргэншил
  Нийтлэг үнэ
  $220,000.00
  Хямдралтай үнэ
  $220,000.00
  Нийтлэг үнэ
  Нэгжийн үнэ
  Учир нь 
  Зарагдсан
 • Антигуа ба Барбуда үл хөдлөх хөрөнгө LOT-AG07
  Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG07 - AAAA ADVISER LLC
  Худалдагч
  Хөрөнгө оруулалтаар иргэншил
  Нийтлэг үнэ
  $220,000.00
  Хямдралтай үнэ
  $220,000.00
  Нийтлэг үнэ
  Нэгжийн үнэ
  Учир нь 
  Зарагдсан
 • Антигуа ба Барбуда үл хөдлөх хөрөнгө LOT-AG06
  Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG06 - AAAA ADVISER LLC
  Худалдагч
  Хөрөнгө оруулалтаар иргэншил
  Нийтлэг үнэ
  $220,000.00
  Хямдралтай үнэ
  $220,000.00
  Нийтлэг үнэ
  Нэгжийн үнэ
  Учир нь 
  Зарагдсан