Антигуа ба Барбуда үл хөдлөх хөрөнгө

Цуглуулга: Антигуа ба Барбуда үл хөдлөх хөрөнгө

Бүтээгдэхүүн: 22
  • Антигуа ба Барбуда үл хөдлөх хөрөнгө LOT-AG11
    Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG11 - AAAA ADVISER LLC
    Худалдагч
    Хөрөнгө оруулалтаар иргэншил
    Нийтлэг үнэ
    $ 3,000,000.00
    Хямдралтай үнэ
    $ 3,000,000.00
    Нийтлэг үнэ
    Нэгжийн үнэ
    Учир нь 
    Зарагдсан
  • Антигуа ба Барбуда үл хөдлөх хөрөнгө LOT-AG10
    Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG10 - AAAA ADVISER LLC
    Худалдагч
    Хөрөнгө оруулалтаар иргэншил
    Нийтлэг үнэ
    $ 725,000.00
    Хямдралтай үнэ
    $ 725,000.00
    Нийтлэг үнэ
    Нэгжийн үнэ
    Учир нь 
    Зарагдсан
  • Антигуа ба Барбуда үл хөдлөх хөрөнгө LOT-AG09
    Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG09 - AAAA ADVISER LLC
    Худалдагч
    Хөрөнгө оруулалтаар иргэншил
    Нийтлэг үнэ
    $ 220,000.00
    Хямдралтай үнэ
    $ 220,000.00
    Нийтлэг үнэ
    Нэгжийн үнэ
    Учир нь 
    Зарагдсан
  • Антигуа ба Барбуда үл хөдлөх хөрөнгө LOT-AG08
    Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG08 - AAAA ADVISER LLC
    Худалдагч
    Хөрөнгө оруулалтаар иргэншил
    Нийтлэг үнэ
    $ 220,000.00
    Хямдралтай үнэ
    $ 220,000.00
    Нийтлэг үнэ
    Нэгжийн үнэ
    Учир нь 
    Зарагдсан
  • Антигуа ба Барбуда үл хөдлөх хөрөнгө LOT-AG07
    Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG07 - AAAA ADVISER LLC
    Худалдагч
    Хөрөнгө оруулалтаар иргэншил
    Нийтлэг үнэ
    $ 220,000.00
    Хямдралтай үнэ
    $ 220,000.00
    Нийтлэг үнэ
    Нэгжийн үнэ
    Учир нь 
    Зарагдсан
  • Антигуа ба Барбуда үл хөдлөх хөрөнгө LOT-AG06
    Недвижимость Антигуа и Барбуда LOT-AG06 - AAAA ADVISER LLC
    Худалдагч
    Хөрөнгө оруулалтаар иргэншил
    Нийтлэг үнэ
    $ 220,000.00
    Хямдралтай үнэ
    $ 220,000.00
    Нийтлэг үнэ
    Нэгжийн үнэ
    Учир нь 
    Зарагдсан