Бөөний худалдаачид болон агентлагуудын хоёр дахь иргэншил

Бөөний худалдаачид болон агентлагуудын хоёр дахь иргэншил

Баримт бичиг бүрдүүлэхгүйгээр иргэний харъяаллын багцыг бөөний үнээр ирүүлэх. 

Гэгээн Люсиагийн иргэншил

Гражданство Сент-Китс ба Невис

Антигуа ба Барбуда иргэний харьяалал